Úvod > Služby > INKLUZIVNÍ HŘIŠTĚ

INKLUZIVNÍ HŘIŠTĚ

Dětská hřiště umožňují dětem objevovat, bavit se a rozvíjet základní fyzické a sociální dovednosti. Pro děti se zdravotním postižením nebo speciálními potřebami mohou tradiční hřiště představovat významné překážky pro účast a zábavu. Všechny děti by měly mít přístup ke hře. Proto jsou inkluzivní hřiště navržena tak, aby vyhovovala dětem všech schopností, včetně dětí s tělesným, smyslovým nebo kognitivním postižením. Tato hřiště obsahují vybavení a aktivity, které jsou přístupné, inkluzivní a použitelné pro všechny děti bez ohledu na jejich schopnosti.

Další důvody proč jsou inkluzivní hřiště důležitá:

- umožňují interakci dětí všech schopností, což snižuje osamělost a podporuje vzájemné vztahy a kominukaci

- během společné hry se děti různých schopností a dovedností navzájem poznávají, učí se empatii, porozumění a přijetí rozmanitosti

- podporou sociálního začlenění a fyzické aktivity mohou inkluzivní hřiště přinést lepší budoucnost pro všechny děti

 

 
Štítky:
 
 
 
 
Hybaj