Úvod > Ostatní > KVALITA

KVALITA

Kvalita bez kompromisů je naším krédem. Jsme si vědomi, že pouze spokojený zákazník se vrací zpět...

POLITIKA JAKOSTI

Hybaj s.r.o., IČ: 286 33 474, Myslbekova 403/21, 741 01  Nový Jičín

 

Společnost Hybaj s.r.o. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty a službami. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém řízení jakosti.

 

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému jakosti je stanovena následující politika jakosti:

 

1.    Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování produktů a služeb v oboru výstavba sportovišť a hřišť, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.

 

2.    Protože naše služby a dodávané produkty mohou být jen tak kvalitní, jako lidé kteří je provádějí a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané zboží.

 

3.    Usilujeme o dosažení stabilních jakostních parametrů, maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání produktů a o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a jakosti.

 

4.    Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Společnost si váží tohoto bohatství a klade velký důraz na výběr spolupracovníků a všestranně podporuje zvyšování jejich odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním.

 

Vedení společnosti odpovídá za dosažení cílů jakosti a systém jakosti ověřuje pravidelnými prověrkami.

Kvalita bez kompromisů je naším krédem. Jsme si vědomi, že pouze spokojený zákazník se vrací zpět...

 

V Novém Jičíně, 15. prosince 2011

 

 
 
 
 
 
Hybaj