Úvod > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > EKO 021 Přírodní průlezka - kmeny

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

EKO 021 Přírodní průlezka - kmeny

 EKO 021 Přírodní průlezka - kmeny

Kmeny uspořádané jako přírodní průlezka, umožní dětem přirozeným pohybem získávat nebo zlepšit dovednosti rovnovážné, podpoří rozvoj hrubé motoriky, poskytnou jim povědomí o svých vlastních schopnostech a dovednostech. Při využívání prvku dochází ke zlepšení koncentrace a koordinačních dovedností, vedoucích k celkovému posilování těla, což má velký význam pro zdravý vývoj dětí. Záměrem je také poznávání přírody hravou formou.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku

Děti se mohou těchto kmenů dotýkat, vnímat jejich povrch, zda je hladký nebo drsný, mohou tedy zjišťovat vlastnosti přírodního materiálu pomocí hmatu. Na průřezu kmenů mohou pozorovat a počítat léta, která určují stáří jednotlivých stromů. Při pohybu na kládách, lze využít různé didaktické hry, které se zaměřují na pohyb spojený s rovnovážným držením těla. Tento pohyb posiluje odvahu dětí, jejich sebedůvěru, spolupráci a spolurozhodování.

Aktivity:pozorování, zábava, relaxace, rozvoj pohybových schopností a koordinace
Zaměření:environmentální vzdělávání
Rozměry:volitelně
Věková skupina:bez omezení
Dopadová plocha:
Povolená výška pádu:

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj