Úvod > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > EKO 019 Pozorovací lehátko

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

EKO 019 Pozorovací lehátko

 EKO 019 Pozorovací lehátko

Pozorovací lehátko je novým a zajímavým prvkem, vhodným k využití pro děti na zahradě, který přinese další možnosti jejich pobytu venku. Pohled dětí na přírodu je zde veden z jiného úhlu, tedy v leže a přináší nové poznatky a postřehy. Navíc jsou děti při pozorování chráněny před sluníčkem, deštěm a dalšími nepříznivými podmínkami. Při využívání pozorovacího lehátka se dětí učí zklidnit a soustředit na vnímání nových podnětů i vjemů.

 

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

Aktivity dětí v poloze v leže mohou být zaměřeny na pozorování zajímavých podnětů, které v chůzi nebo běhu nezachytí. Běžným zážitkem pro dnešní děti, zatížené agresívními podněty elektroniky, určitě nejsou déletrvající pohledy do korun stromů, na mraky nebo pohybující se ptáky. Pozorovací lehátko může být rovněž využito jako relaxační prvek, přispívající k uvolnění dětí, který navíc využívá příjemného venkovního prostředí v přímém kontaktu s přírodou. Nezanedbatelná je i podpora environmentálního vzdělávání nenásilnou a příjemnou aktivitou.

Aktivity:pozorování, zábava, relaxace
Zaměření:environmentální vzdělávání
Rozměry:2 x 2 x 2 m
Věková skupina:bez omezení
Dopadová plocha:
Povolená výška pádu:

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj