Úvod > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > EKO 015 Hmyzí farma

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

EKO 015 Hmyzí farma

 EKO 015 Hmyzí farma

Hmyz je nedílnou součástí přírodních dějů, jelikož napomáhá rozmnožování rostlin a podílí se na zachování ekologické rovnováhy v zahradě vybudované v přírodním stylu. Umístěním hmyzí farmy na zahradu, vytvoříme místo pro malé, ale užitečné spoluobyvatele zahrady, připravíme jim podmínky pro rozmnožování, úkryt nebo přezimování, tak aby se zde cítili dobře. Mnohdy je to jediné místo, kde mohou žít i ohrožené druhy, což význam instalace hmyzí farmy na zahradu ještě zdůrazňuje.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

Žáci mohou pozorovat jednotlivé druhy hmyzu, seznámí se s jejich názvy, životními podmínkami i jejich významem pro zahradu. Sledování opylovačů přímo při jejich činnosti v přírodě podpoří teoretické poznatky související s rozmnožováním rostlin. Většina žáků ví, že včela medonosná patří mezi naše významné opylovače, ale pro naše zahrady jsou užiteční i další zástupci hmyzu.

Aktivity:pozorování, budování vztahu k přírodě
Zaměření:environmentální výchova
Rozměry:1,2 x 0,3 x 1,8 m
Věková skupina:3 - 15
Dopadová plocha:0
Povolená výška pádu:0

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj