Úvod > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > EKO 009 Skleník

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

EKO 009 Skleník

 EKO 009 Skleník

Činnostmi ve skleníku lze vhodně doplnit učivo, vztahující se k životním podmínkám rostlin. Žáci zde mohou pěstovat druhy rostlin, které mají různé nároky na světlo, větrání skleníku, na UV záření, nebo na teplotu pěstování a přezimování. Ve zmenšeném prostoru skleníku jsou vytvořeny odlišné pracovní podmínky od venkovního prostředí, které vyžadují dodržování stanovených pravidel a které se naučí děti respektovat. Budou-li se rostliny ve skleníku cítit jako doma, odvděčí se nám za to bohatou úrodou a zdravým růstem.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

Žáci se učí poznávat životní podmínky rostlin, mohou si vyzkoušet, jak rostlinám prospívá zlepšení vegetačních podmínek pomocí skleníku, nebo pařeniště. Učí se porozumět provázanosti dějů v souvislosti s dobrým vztahem člověka k přírodě. Práce ve skleníku je spojena s výraznou podporou nejen environmentálního vzdělávání ale i polytechnického.

Žáci zde využívají znalosti a zkušenosti získané z činností na venkovních záhonech. Navíc je tato práce vhodná i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, protože pomáhá rozvíjet i osobnostní a sociální dovednosti prostřednictvím interakce s vrstevníky.

Aktivity:péče o výsadby, pěstební činnost, odpočinek
Zaměření:environmentální vzdělávání
Rozměry:volitelně
Věková skupina:bez omezení
Dopadová plocha:
Povolená výška pádu:

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj