Úvod > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > EKO 004 Bylinný stůl

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

EKO 004 Bylinný stůl

 EKO 004 Bylinný stůl

Bylinné stoly lze využít k pozorování rostlin, případně i živočichů z bezprostřední blízkosti. Na stůl si mohou žáci odložit potřebné pomůcky, pozorovat rostliny lupou nebo mikroskopem, mohou se posadit a v klidu pořizovat písemné záznamy, nebo své poznatky jen slovně popisovat. Výuka probíhající uprostřed přírody má pozitivní dopad na kvalitu i množství zapamatování poznatků, včetně získání žádoucích dovedností a postojů.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

Žáci si vyzkouší na ukázkové ploše přípravu půdy pro sázení rostlin, zalévání, pletí a další činnosti spojené s péčí o pozorované rostliny. Prvek může být využit na výuku rozlišování rostlin podle vzhledu, vůně a dalších znaků. Žáci mohou popisovat změny rostlin během růstu, velikost, barvu, mohou se seznamovat s jejich životními podmínkami, učí se pojmenovat jednotlivé části rostlin, mohou posuzovat u jedlých rostlin i chuť. Dále mohou pozorovat i druhy hmyzu navázané na určené rostliny.

Aktivity:péče o výsadby, pěstební činnost, odpočinek
Zaměření:environmentální vzdělávání
Rozměry:1,6 x 0,6 x 0,7 m
Věková skupina:bez omezení
Dopadová plocha:
Povolená výška pádu:

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj