Úvod > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > EKO 014 Zelená učebna

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

EKO 014 Zelená učebna

 EKO 014 Zelená učebna

Zelená učebna má podobu otevřeného přístřešku v provedení, jež dobře zapadá do koncepce zahrady v přírodním stylu. Je to atraktivní prvek, jenž poskytne prostor pro realizaci výchovně - vzdělávacích a relaxačních aktivit i za méně příznivých povětrnostních podmínek. Velikost a uspořádání učebny by mělo odpovídat potřebám jedné školní třídy. Zelená učebna výrazně ovlivní možnosti pobytu na zahradě, zároveň tak zlepší výuku environmentální výchovy na škole.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

V učebně mohou probíhat vybrané projektové dny, může to být místo pro činnost školní družiny, o velkých přestávkách zde mohou trávit žáci volný čas, také zde mohou probíhat třídnické hodiny. Především se v zelené učebně mohou realizovat hodiny výuky zaměřené na pozorování viditelných změn v přírodě, sběr přírodnin pro badatelskou činnost i výtvarné činnosti. Vybudováním učebny se zlepší materiálně - technické podmínky pro vlastní výuku, volný čas dětí a může se jednat i o místo pro jednorázové a mimoškolní akce. Získávání a upevňování poskytovaných informací se zaměřením na přírodu, bude efektivnější a trvalejší.

Aktivity:výuka, zábava, relaxace
Zaměření:
Rozměry:volitelně
Věková skupina:bez omezení
Dopadová plocha:
Povolená výška pádu:

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj