Úvod > Ostatní > BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

Bezpečnost je u nás na prvním místě. Své realizace provádíme tak, jako bychom je stavěli pro naše blízké...

Nejdůležitějším aspektem naší činnosti je bezpečnost veškerých realizovaných zařízení, od dětských hřišť, přes sportovní zařízení až po mobiliář. Od našich partnerů výrobců požadujeme certifikáty bezpečnosti od renomovaných firem, sami spolupracujeme s předními společnostmi v oblasti certifikace a testování výrobků.

Před uvedením do provozu a poté 1x ročně provádíme hlavní kontrolu zařízení. Všechna zařízení jsou testována a musí být v souladu s platnými právními předpisy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.

U cvičebních prvků je vždy vyvěšen podrobný návod na provádění jednotlivých cvičebních úkonů.
Kontrolujeme a přesně měříme dopadové plochy. Jejich konstrukce závisí na výšce pádu dle příslušné
normy ČSN EN 1177. Využíváme přírodních i umělých materiálů, dle povahy sportoviště.

Bezpečnost je u nás na prvním místě. Své realizace provádíme tak, jako bychom je stavěli pro naše blízké...

 
 
 
 
 
Hybaj