Úvod > PŘÍRODNÍ ZAHRADY > EKO 005 Botanická lavička

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

EKO 005 Botanická lavička

 EKO 005 Botanická lavička

Podobně jako botanické stoly,lze využít k pozorování rostlin, případně i živočichů z bezprostřední blízkosti i botanické lavičky. Na ni si mohou žáci odložit potřebné pomůcky, pozorovat rostliny lupou nebo mikroskopem, mohou se posadit, v klidu pořizovat písemné záznamy, nebo jen své poznatky komentovat. Výuka probíhající uprostřed přírody, má pozitivní dopad na množství zapamatovaných poznatků i získání žádoucích dovedností a postojů.

Vzdělávací nabídka s využitím uvedeného prvku:

Žáci si vyzkouší přípravu půdy pro sázení rostlin, zalévání, pletí a další činnosti spojené s jejich péčí. Učí se rozlišovat rostliny podle vzhledu, vůně a dalších znaků. Pozorují změny rostlin během růstu, učí se pojmenovat jednotlivé části rostlin, mohou posuzovat vůni, barvu, u jedlých rostlin i chuť. Dále mohou pozorovat i druhy hmyzu navázané na vysazené rostliny.

Aktivity:péče o výsadby, pěstební činnost, odpočinek
Zaměření:environmentální vzdělávání
Rozměry:posed: d 1,6 x š 0,4 m truhlík: 0,5 x 0,5 x 0,4 m
Věková skupina:bez omezení
Dopadová plocha:0
Povolená výška pádu:0

Vytvořit projekt

 
 
 
 
Hybaj